People

Ketham Santosh Kumar  
(Founder & Principal) Ketham’s Atelier Architects and Thinking Hand NGO

 

Sulaiman

Md. Sulaiman
(Junior Architect & Thinking Hand NGO Member)

 

Rasha

Rasha Fathima
(Junior Architect & Thinking Hand NGO Volunteer)

 

Deepak

Deepak Thapa
(Junior Architect & Thinking Hand NGO Volunteer)

 

Ameen

Ameen
(Junior Architect & Thinking Hand NGO Volunteer)

 

Anwar

Anwar
(Junior Architect & Thinking Hand NGO Volunteer)

 

Yoganand Naidu
(Junior Architect & Thinking Hand NGO Volunteer)

Tejaswini
(Junior Architect & Thinking Hand NGO Volunteer)

Zebunisa  
(Junior Architect & Thinking Hand NGO Volunteer)

Padmaja
(Architect & Thinking Hand Member)

Bharathi
(Thinking Hand NGO Member)

Vani
(Thinking Hand NGO Member)

Vijay
(Thinking Hand NGO Member)

Prudvi
(Thinking Hand NGO Member)